VOLTERRA AD 1398 - Derde en vierde zondag van augustus

Het feest vindt plaats in het centrum van Volterra en in het magnifieke kasteelpark. In het historische centrum van de stad komt een nooit vervaagd verleden tot leven en worden de bezoekers op magische wijze teruggevoerd in de tijd. Renpaarden, ridders, edelen, dames, ambachtslieden en kooplui, volksmensen, vendeliers, jongleerders en muzikanten roepen als bij toverslag de mysterieuze middeleeuwen van Volterra tot leven.