PALIO van CASOLE D'ELSA - 2e zondag van juli

Deze paardenrace vindt ieder jaar plaats ter ere van de H. Isidorus. De race dateert uit het begin van de negentiende eeuw.